KLASSINEN HIERONTA

Hieronta on hoitomuoto, jolla pyritään vaikuttamaan kehon eri pehmytkudoksiin. Klassinen hieronta kostuu kuudesta erilaisesta otteesta, joiden käyttöä sovelletaan asiakkaan tarpeen mukaisesti. Vaikka siis ensisijaisesti erilaisilla hierontaotteilla pyritään vaikuttamaan pehmytkudoksiin, niin hieronta vaikuttaa ihmiseen aina kuitenkin kokonaisvaltaisesti.

Hieronnat toteutetaan aina asiakkaan yksilöllisen tilanteen mukaan. Tavoitteena on helpottaa asiakkaan vaivoja ja ennaltaehkäistä niiden syntymistä sekä tuottaa hänelle hyvää oloa.

URHEILUHIERONTA

Urheiluhieronta soveltuu niin kilpaurheilijoille kuin myös
aktiiviharrastajille sekä aivan tavallisille kuntoliikkujille. Urheiluhieronta on osa lihashuoltoa ja sen tavoitteena on lihaksen toimintakyvyn tehostamisen kautta parantaa kokonaisvaltaisesti suorituskykyä ja nopeuttaa rasituksesta palautumista. Säännöllinen hieronta ennaltaehkäisee myös erilasten rasitusvammojen syntyä ja nopeuttaa vammoista parantumista esimerkiksi liikkuvuuden ylläpitämisen ja parantamisen sekä tehostuneen aineenvaihdunnan kautta.

Urheiluhieronnassa sovelletaan klassisen hieronnan menetelmiä urheilijan tai aktiiviharrastajan tarpeisiin. Urheiluhieronta ei siis menetelmiltään juurikaan poikkea klassisesta hieronnasta, joten fysiologiset vaikutuksetkin ovat samankaltaisia. Oleellista on, että urheiluhieroja osaa ottaa huomioon urheilijan kausijaon ja harjoitusohjelman sekä soveltaa käyttämiään menetelmiä ja tekniikoita näihin sopiviksi. Esimerkiksi vääränlainen hieronta ennen kilpailua tai kesken kovaa harjoitusviikkoa voi pahimmassa tapauksessa heikentää urheilijan suoritusta. Sen sijaan oikealla tavalla suoritettu hieronta edesauttaa suoritusta. Toki yksilölliset erot vaikuttavat osaltaan siihen, että minkälainen hieronta soveltuu mihinkin tilanteeseen. On olemassa muutamia perusperiaatteita, joita on kuitenkin syytä noudattaa. Urheiluhieronnan tarkoituksena onkin osaltaan auttaa urheilijaa saavuttamaan tavoitteensa.


Hyvä urheiluhieroja osaa ottaa työssään huomioon myös eri lajien vaatimukset ja lajinomaisuuden. Eri urheilulajit rasittavat ja kuormittavat kehoa erilailla. Tämä on erittäin tärkeä asia esimerkiksi palautumisen ja erilaisten vammojen ennaltaehkäisyn kannalta. Aktiiviurheilijoiden lisäksi nykyään myös monet kuntourheilijat rasittavat kehoaan sillä tasolla, että palautuminen sekä kovan harjoittelun seurauksena syntyvien vammojen ennaltaehkäisy vaatii entistä enemmän huomiota lihashuollon osalta. Kun harjoitellaan kovaa ja usein, niin tällöin myös hieronnan tarve lisääntyy. Tämän vuoksi hieronta olisikin syytä ottaa osaksi säännöllistä lihashuoltoa.